Kulturalnia jest autorskim projektem

Patronaty Kulturalni

Co słychać w muzeach, czyli marcowy przegląd warszawskich wystaw

2016-03-06

Wraz ze zbliżającą się wiosną i końcem sesji powracamy i my z jeszcze większymi pokładami energii,
lepszymi nastrojami i nowymi pomysłami na urozmaicenie czasu spędzanego nad książkami oraz na poszerzenie< horyzontów kulturalnych.

W naszych artykułach wspominaliśmy już o Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, teraz
umożliwimy uzyskanie nieco obszerniejszych informacji na jego temat. Muzeum powstało w 2005 roku i od 2008 r. tymczasową siedzibę stanowi były Dom meblowy „Emilia”. Niestety to już jedna z ostatnich
okazji na zgłębianie sztuki nowoczesnej w tym właśnie budynku, gdyż stary pawilon ma zostać wyburzony
a prace nad nową siedzibą, prowadzone przez Thomas Phifer and Partners, wciąż trwają i prawdopodobnie
nie zakończą się do 2019 r.

Muzeum ma na celu prezentowanie dorobku i przemian sztuki polskiej XX i XXI wieku w kontekście
międzynarodowym. Muzeum prezentuje najnowsze dzieła z dziedziny sztuk wizualnych, filmu, teatru i muzyki.Działalność muzeum służy podniesieniu poziomu wiedzy i zainteresowania społeczeństwa sztuką
przez budowanie problemowych odniesień do tradycji i historii, rozwija i wspiera międzynarodową
współpracę zmierzającą do kształtowania europejskiej tożsamości kulturowej i społecznej.

Aktualnie w muzeum możecie zobaczyć takie wystawy jak: „Chłop robotnik i boa grzechotnik”, „Po co wojny są na świecie” czyli sztuka współczesnych outsiderów, „Robiąc użytek. Życie w epoce postartystycznej” oraz „Chleb i róże” mówiące o postawie artystów wobec podziałów klasowych.

Pierwsza z wystawprzygląda się dokładnie klasie chłopsko – robotniczej. Na wystawę składa się
siedemdziesiąt obiektów, zestawiających to, co realistyczne, nastawione na modernizację i postęp,
z tym, co romantyczne, często sentymentalne – gdyż związane ze światem, który przemijał.

Druga z wystaw to dzieło czternastu nietypowych artystów, zmagających się z pytaniami współczesności.
Ich nietypowość związana jest m.in. z brakiem wykształcenia artystycznego czy niejednokrotnie życiem na społecznym marginesie (część z nich to osoby bezdomne czy izolowane w zakładzie
karnym).Wystawa prezentuje się bezpośrednie komentarze polityczne i społeczne, dzieła odnoszące się do egzystencji,a także nawiązanie do tożsamości i miłości. Pojawiają się również dzieła tajemnicze,
których autorzy tworzą własny kod, by opisać świat.

Kolejna wystawa ukazuje relację pomiędzy życiem a sztuką. Odnosi się do jednego z podstawowych
postulatów XX-wiecznych awangard: wzajemnego przenikania czy wręcz fuzji sztuki z życiem codziennym. W jaki sposób na rzeczywistość wpłynąć mogą artystyczne kompetencje? Czy zawsze
muszą one przejawiać się w postaci dzieł sztuki? Na te i wiele innych pytań pomoże odpowiedzieć
wystawa „Robiąc użytek. Życie w epoce postartystycznej”.

Wystawa „Chleb i róże. Artyści wobec podziałów klasowych” zadaje pytanie o to, jak artyści definiują swój
status i pozycję wobec ekonomicznych nierówności, których wzrost obserwujemy obecnie. Pyta, jak
pogodzić marzenia o sprawiedliwości społecznej z potrzebą wolności i autonomii artystycznej, wskazując
napięcie między przynależnością artystów do elit inteligenckich lub finansowych a odpowiedzialnością
twórców za resztę społeczeństwa.Wystawa pokazuje, jak napięcie charakterystyczne dla obecnych
konfliktów politycznych i społecznych dotyka świata sztuki i samego artysty.

Wszystkie powyższe wystawy macie możliwość zobaczyć od poniedziałku do niedzieli w godz. 12.00 -20.00, bezpłatnie.


Subskrybuj newsletter Kulturalni:

fb